Suboxone 8mg

Beställ Suboxone 8mg online

Suboxone 8mg är en opioider, en stark medicin som används för att lindra kronisk smärta. Även om de är effektiva kan dessa läkemedel också vara vanebildande och leda till beroende och beroende. Så de måste användas försiktigt. Metadon och Suboxone är båda opioider.

Product Enquiry

Description

Beställ Suboxone 8mg

 

Beställ Suboxone 8mg /2 mg sublinguala tabletter.

Varje sublingual tablett innehåller 8 mg buprenorfin

(som hydroklorid) och 2 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

Hjälpämnen med känd effekt: Varje sublingua

l tablett innehåller 168 mg laktos (som monohydrat)

Opioider är starka mediciner som

ordineras för att lindra kronisk smärta.

Även om de är effektiva kan dessa

läkemedel också vara vanebildande

och leda till beroende och beroende.

Så de måste användas försiktigt.

Metadon och Suboxone

är båda opioider.

Den rekommenderade startdosen

för vuxna och ungdomar över

15 år är två Suboxone 2 mg/0,5 mg.

Detta kan uppnås

med två Suboxone 2 mg/0,5 mg

som engångsdos, som kan

upprepas upp till två gånger

på dag 1, för att minimera

onödiga abstinenssymtom

och behålla patienten i behandling

Resultaten visade att cirka

49 procent av deltagarna minskade

missbruket av receptbelagda

smärtstillande läkemedel under

förlängd (minst 12 veckor) Suboxone-behandling.

Denna framgångsfrekvens sjönk

till 8,6 procent när Suboxone lades ner

 

Beställ Suboxone 8mg

Använd Suboxone exakt som

din läkare har ordinerat.

Följ anvisningarna

på din receptetikett

och läs alla läkemedelsguider.

Använd aldrig Suboxone i större

mängder eller

längre än föreskrivet.

Tala om för

din läkare om

du känner ett

ökat behov av

att använda mer

av detta läkemedel.

Förvara Suboxone

i rumstemperatur,

borta från fukt

och värme.

Förvara filmerna

i foliepåsen.

Kasta en tom

påse på ett ställe

som barn och

husdjur inte kan komma till.

Håll koll på din medicin.

Du bör vara medveten om

om någon använder det

felaktigt eller utan recept.

Förvara inte överbliven

opioidmedicin. Bara en dos kan

orsaka dödsfall hos någon

som använder detta läkemedel

av misstag eller felaktigt.

Fråga din apotekspersonal var du

kan hitta ett program

för återtagande av läkemedel.

Om det inte finns något

återtagningsprogram, ta bort eventuella

oanvända filmer från folieförpackningen

och spola ner filmerna i toaletten.

Släng den tomma

folieförpackningen

i papperskorgen.

Gör din beställning

nu för Suboxone

eller andra läkemedel

med eller utan recept

online och

köp nu från oss

till mycket överkomliga

priser och snabb leverans

till din hemadress

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Suboxone 8mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *