Sobril 25mg

köpa Sobril 25mg online

Sobril även känd som Oxazepam är ett läkemedel som används för att behandla ångest och även akut alkoholabstinens. Denna medicin tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan och nerverna (centrala nervsystemet) för att ge en lugnande och anti-anfallseffekt.

Product Enquiry

Description

köpa Sobril 25mg

 

köpa Sobril 25mg även känd som

Oxazepam är ett läkemedel som används för att

behandla ångest och även akut alkoholabstinens.

Denna medicin tillhör en klass av läkemedel som

kallas bensodiazepiner som verkar på hjärnan

och nerverna (centrala nervsystemet)

för att ge en lugnande och anti-anfallseffekt.

Oxazepam är ett medelhögt verkande

bensodiazepin från 3-hydroxifamiljen;

det verkar på bensodiazepinreceptorer,

vilket resulterar i ökad effekt av GABA på

GABAA-receptorn vilket resulterar i hämmande

effekter på det centrala nervsystemet
Sobril-tabletter är endast indicerade för

kortvarig lindring (2-4 veckor) av ångest som

är allvarlig, invalidiserande eller utsätter

individen för oacceptabelt lidande, som uppstår

ensamma eller i samband med sömnlöshet

eller kortvarig psykosomatisk, organisk eller psykotisk sjukdom.

köpa Sobril 25mg nu

från Ablaokarha Apotek

Användningen av Sobril för att behandla

kortvarig “lindrig” ångest anses vara olämplig och olämplig

Dosering

Alla patienter som tar Sobril bör

övervakas noggrant och upprepade

rutinförskrivningar bör undvikas.

Patienter som har tagit bensodiazepiner

under lång tid kan behöva en förlängd

karenstid under vilken doserna reduceras.

Långvarig kronisk användning rekommenderas inte.

Vuxna

Allvarlig ångest: Den rekommenderade dosen

är 15-30 mg tre eller fyra gånger dagligen.

Sömnlöshet i samband med ångest

De flesta patienter behöver en dos

på 15-25 mg men vissa patienter

kan behöva upp till 50 mg. Dosen

ska tas en timme innan pensionering.

Äldre patienter och de som

är särskilt känsliga för bensodiazepiner.

Den rekommenderade dosen är 10-20 mg

tre eller fyra gånger dagligen.

Barn

Sobril rekommenderas

inte för behandling av ångest

eller sömnlöshet hos barn.

Behandling av ångest bör

inte fortsätta efter 8-12 veckor

inklusive en nedtrappningsperiod.

Behandling av sömnlöshet bör

vara så kort som möjligt.

I allmänhet varierar

behandlingens varaktighet

från några dagar till två veckor

med ett maximum, inklusive

en avtrappningsprocess på fyra veckor.

I alla fall bör dosen av

Sobril titreras enligt den

individuella patientens behov

och den lägsta effektiva dos

som krävs för att kontrollera

symtomen ska användas

under kortast möjliga tid.

Den maximala dosen bör

inte överskridas. I vissa

fall kan förlängning

utöver den maximala

behandlingsperioden

vara nödvändig; i så

fall bör det inte ske

utan omprövning av

patientens status

med särskild expertis.

Administreringssätt

Endast för oral administrering.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sobril 25mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *