Oxynorm 10mg

Köp Oxynorm 10mg online

Köp Oxynorm 10mg är ett läkemedel som används för behandling av måttlig till svår smärta hos patienter med cancer och postoperativ smärta. För behandling av svår smärta som kräver användning av en stark opioid. Vuxna över 18 år

Product Enquiry

Description

Köp Oxynorm 10mg

 

Köp Oxynorm 10mg är vita/beige, tryckta ONR 10. OxyNorm kapslar 20 mg är rosa/beige, tryckta ONR 20. För behandling av måttlig till svår smärta hos patienter med cancer och postoperativ smärta. För behandling av svår smärta som kräver användning av en stark opioid. Vuxna över 18 år.

OxyNorm kapslar ska tas med 4-6 timmars intervall. Doseringen beror på smärtans svårighetsgrad och patientens tidigare analgetiska behov.

I allmänhet bör den lägsta effektiva dosen för analgesi väljas. Ökad smärta kommer att kräva en ökad dos av OxyNorm kapslar. Den korrekta dosen för varje enskild patient är den som kontrollerar smärtan och som tolereras väl under hela doseringsperioden. Patienterna bör titreras till smärtlindring om inte ohanterliga biverkningar förhindrar detta.

Den vanliga startdosen för opioidnaiva patienter eller patienter med svår smärta okontrollerad av svagare opioider är 5 mg, 4-6 timmar. Dosen bör sedan noggrant titreras, så ofta som en gång om dagen vid behov, för att uppnå smärtlindring.

Innan behandling med opioider påbörjas bör en diskussion föras med patienter för att lägga fram en strategi för att avsluta behandlingen med oxikodon för att minimera risken för missbruk och drogabstinenssyndrom

Köp Oxynorm 10mg kapslar måste administreras med försiktighet till patienter som tar MAO-hämmare eller som har fått MAO-hämmare under de senaste två veckorna.

OxyNorm kapslar ska inte användas där det finns risk för att paralytisk ileus kan uppstå. Om paralytisk ileus misstänks eller inträffar under användning, ska OxyNorm kapslar avbrytas omedelbart.

OxyNorm kapslar ska användas med försiktighet preoperativt och inom de första 12-24 timmarna efter operationen.

Som med alla opioidpreparat bör oxikodonprodukter användas med försiktighet efter bukkirurgi, eftersom opioider är kända för att försämra tarmens motilitet och bör inte användas förrän läkaren är säker på normal tarmfunktion. Detta läkemedel har ordinerats åt dig för att lindra måttlig till svår smärta.Den innehåller oxikodon och är en

Oxynorm 10mg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oxynorm 10mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *