Oxycontin 40mg

Köp Oxycontin 40mg

Detta läkemedel används för att lindra måttlig till svår smärta under en period av 12 timmar. Den innehåller oxikodon som tillhör en klass av läkemedel som kallas opioider, som är smärtstillande

Product Enquiry

Description

Köp Oxycontin 40mg online

 

Köp Oxycontin 40mg – Detta läkemedel har ordinerats åt dig för att lindra måttlig till svår smärta under en period av 12 timmar. Den innehåller oxikodon som tillhör en klass av läkemedel som kallas opioider, som är “smärtstillande”. Detta läkemedel har ordinerats åt dig och ska inte ges till någon annan.

OxyContin tabletter innehåller
oxikodonhydroklorid.
Oxykodon tillhör en grupp av
läkemedel som kallas opioidanalgetika.
OxyContin tabletter används för att lindra
måttlig till svår kronisk smärta
när andra behandlingsformer har
misslyckades eller är på annat sätt olämpliga
att tillhandahålla tillräcklig hantering av
smärta.
Din läkare kan dock ordinera
det för ett annat syfte.
Fråga din läkare om du har några
frågor om varför det har blivit så
ordinerats åt dig. eller kontakta oss
här på Ablaokarha Apotek
Som med alla starka smärtstillande medel, din
kroppen kan vänja sig vid att du tar
OxyContin tabletter. Att ta det kanske
resultera i fysiskt beroende.
Fysiskt beroende innebär att du
kan uppleva tillbakadragande

Köp OxyContin 40mg tabletter bör tas med 12-timmars intervall. Doseringen beror på smärtans svårighetsgrad och patientens tidigare analgetiska behov.

Innan behandling med opioider påbörjas bör en diskussion föras med patienter för att lägga fram en strategi för att avsluta behandlingen med oxikodon för att minimera risken för missbruk och drogabstinenssyndrom (se avsnitt 4.4).

Köp OxyContin 40mg är inte avsedd att användas som ett smärtstillande medel.

I allmänhet bör den lägsta effektiva dosen för analgesi väljas. Ökad svårighetsgrad av smärta kommer att kräva en ökad dos av OxyContin-tabletter, med användning av de olika tablettstyrkorna, antingen ensamma eller i kombination, för att uppnå smärtlindring. Den korrekta dosen för varje enskild patient är den som kontrollerar smärtan och tolereras väl i hela 12 timmar.Patienterna bör titreras till smärtlindring om inte ohanterliga biverkningar förhindrar detta.Ta inte OxyContin-tabletter medan du ammar.

 

Oxycontin 40mg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Oxycontin 40mg”

Your email address will not be published. Required fields are marked *