ADHD läkemedel

ADHD-läkemedel fö

rbättrar uppmärksamheten

genom att hjälpa normala

hjärnkemikalier att fungera bättre.

Läkemedlen riktar sig mot två

hjärnkemikalier, dopamin och noradrenalin.

Dessa kemikalier påverkar en persons

uppmärksamhet och koncentration.

Metylfenidat är det vanligaste läkemedlet

mot ADHD. Det tillhör en grupp läkemedel

som kallas stimulantia, som verkar genom

att öka aktiviteten i hjärnan, särskilt i områden

som spelar en roll för att kontrollera

uppmärksamhet och beteende.

Behandling för ADHD (Attention Deficit

Hyperactivity Disorder) kan hjälpa till att

lindra symtomen och göra tillståndet mycket

mindre till ett problem i det dagliga livet.

ADHD kan behandlas med medicin

eller terapi, men en kombination av båda är ofta bäst.

ADHD läkemedel

Beställa från Ablaokarha Apotek

Behandlingen ordnas vanligtvis av en

specialist, såsom en barnläkare eller

psykiater, även om tillståndet kan

övervakas av en läkare.

– Elvanse
– Concerta
– Ritalin
– Adderall

Dessa mediciner är inte

ett permanent botemedel mot

ADHD men kan hjälpa någon med

tillståndet att koncentrera sig bättre,

vara mindre impulsiv, känna sig lugnare

och lära sig och öva på nya färdigheter.

Vissa mediciner måste tas varje dag,

men vissa kan tas bara på skoldagar.

Behandlingsuppehåll rekommenderas

då och då för att bedöma om läkemedlet

fortfarande behövs.

Om du inte fick diagnosen ADHD förrän

i vuxen ålder kan en husläkare och specialist

diskutera vilka mediciner och behandlingar som

är lämpliga för dig.

Om du eller ditt barn ordineras

något av dessa läkemedel, kommer

du förmodligen att få små doser först,

som sedan kan ökas gradvis. Du eller ditt

barn kommer att behöva träffa en husläkare

för regelbundna kontroller för att säkerställa att

behandlingen fungerar effektivt och kontrollera

om det finns tecken på biverkningar eller problem.

Det är viktigt att informera läkaren

om eventuella biverkningar och prata

med dem om du känner att du behöver

sluta eller byta behandling.

Att köpa dessa läkemedel online

från oss här på Ablaokarha Apotek

är mycket enkelt även utan recept

Showing all 4 results